Bezwaar WOZ maken, lonend om te doen?

3 min gelezen
vakantiehuis met jacuzzi

Bezwaar WOZ aantekenen wil zeggen dat je het niet eens bent met de WOZ-waarde die de gemeente heeft vastgesteld voor je huis. De WOZ-waarde is de waarde die je woning had op 1 januari van het vorige jaar. Dus de WOZ-waarde 2022 is gebaseerd op de waarde die een woning had op 1 januari 2021. De WOZ-waarde wordt bepaald door taxateurs van de gemeente waarin de woning is gelegen. De WOZ-waarde is afhankelijk van:

·         Het type woning; vrijstaand; twee onder een kap; appartement; rijtjeswoning

·         De oppervlakte van de grond en de inhoud van de woning

·         De ligging van de woning; rustige of drukke buurt; veel groen, scholen; winkelcentra

·         Het bouwjaar en de staat van de woning en de tuin; goed onderhouden, achterstallig onderhoud

·         De aanpassingen van de woning op energiegebied; zonnepanelen, warmtepomp, isolatie

Waarom zou je bezwaar WOZ aantekenen?

De WOZ-waarde wordt gebruikt om de hoogte van (de meeste) belastingen en heffingen te bepalen. Voor een huurhuis wordt de WOZ-waarde gebruikt om de hoogte van de huur te bepalen. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor het bepalen van de volgende belastingen door:

·         De gemeente voor: de onroerendezaakbelasting en de rioolheffing

·         De belastingdienst voor; de inkomstenbelasting, het eigenwoningforfait, de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting, erfbelasting en de verhuurderheffing

·         Waterschappen voor; de watersysteemheffing

Al deze organisaties gebruiken dezelfde WOZ-waarde van een woning. Dus hoe hoger de WOZ-waarde van die woning, hoe hoger de belastingheffing zal zijn. Bezwaar WOZ  aantekenen heeft dus wel degelijk zin. Ook hypotheekverstrekkers gebruiken de WOZ-waarde van een woning om de hoogte van een hypotheek te bepalen. Hier geldt dan dat hoe hoger de WOZ-waarde is hoe hoger het bedrag van de hypothecaire lening mag zijn.

Heeft bezwaar aantekenen zin?

Als je bezwaar WOZ laat aantekenen door een bezwaarmakers bureau dan heb je de meeste kans dat het bezwaar wordt gehonoreerd. Het personeel bestaat uit taxateurs en juristen en ze maken vooraf een inschatting of bezwaar aantekenen zin heeft. Al gaat het maar om een klein bedrag, als het zin heeft, dan nemen ze jouw aanvraag aan. Ze willen dan wel jouw argumenten weten en alle gegevens die je hebt zoals de WOZ-aanslag, het taxatierapport van de gemeente en foto’s om de argumenten die je hebt te ondersteunen. Daarnaast moet je het bezwaarmakers bureau machtigen om namens jou bezwaar te mogen aantekenen. Het bezwaarmakers bureau vraagt hiervoor geen geld. Wanneer het bezwaar wordt gehonoreerd dan ontvangen ze van de gemeente een bepaald bedrag dat de kosten die ze gemaakt hebben dekt. Je kunt bezwaar aantekenen tot 6 weken na de dagtekening van de gemeentelijke aanslag.

Wat is een reden om bezwaar aan te tekenen?

De WOZ-waarde is gebaseerd op verschillende gronden (zie boven). Daarnaast wordt elke woning vergeleken met twee andere woningen die gelijkwaardig zijn. Bezwaarpunten om bezwaar WOZ aan te tekenen zijn bijvoorbeeld:

·         Jouw woning is een hoekhuis, de vergelijkbare huizen twee onder een kap.

·         Jouw woning heeft geen garage, de vergelijkbare huizen hebben wel een garage

·         Jouw huis heeft geen zolder, de vergelijkbare huizen wel

·         Jouw huis ligt aan een drukke straat, de vergelijkbare huizen staan in een rustige wijk

·         Er is veel industrie in de buurt, lawaai van een snelweg, windmolens

·         De oppervlakte van het terrein of de inhoud van de woning klopt niet

Wil je WOZ bezwaar maken maar kun je hier wel wat kosteloze hulp bij gebruiken? Neem dan contact op via de website Bezwaarmaker.nl.